Tempex Alternatief eps

 

Alternatief Tempex EPS piepschuim

Tempex Alternatief eps Geëxpandeerd Polystyreen (EPS), oftewel piepschuim, is een veelgebruikt materiaal, dat van zichzelf al milieuvriendelijk is omdat het voor 98 procent bestaat uit lucht en voor 2 procent uit synthetisch materiaal. Daarbij levert EPS als isolatiemateriaal een significante bijdrage aan energiebesparing en vermindering van CO2 uitstoot. Het Brabantse bedrijf Synbra Technology BV is ervan overtuigd dat het nog beter kan. Zij vroegen de afdeling Biobased Products van Wageningen UR om ondersteuning bij de ontwikkeling van een ‘groene variant’ op piepschuim. Samen ontwikkelden zij een alternatief piepschuim, BioFoam, dat niet is gemaakt uit aardolie. Dit alternatieve piepschuim wordt geproduceerd uit Polymelkzuur (PLA). Het kan worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen zoals maïs, tapioca of suikerriet. BioFoam is composteerbaar en kan na gebruik gewoon in de groene container. Bij de productie van dit groene piepschuim komt minder CO2 vrij. Daardoor is BioFoam milieuvriendelijk en gunstig voor het klimaat. Aan de hand van de groene kleur kan de nieuwe biologische piepschuimvariant worden onderscheiden van de gangbare witte.Tempex Alternatief

piepschuim Tempex alternatief gemaakt van Isopact piepschuim Tempex alternatief gemaakt van Isopact[/caption]

WOODSTOCK  MAGNESIETVLOER Alternatief eps

zeer duurzaam bij 100% houtvezel

Bioplastic

BioFoam-grondstof PLA is een veel toegepast biopolymeer of bioplastic. Voor de productie van PLA worden suikers (direct uit de plant of verkregen uit zetmeel) gefermenteerd tot melkzuur waaruit vervolgens het polymeer wordt gemaakt. Het polymeer waaruit BioFoam bestaat, vindt zijn oorsprong in de teelt van suikerriet. Bijzonder is dat Synbra zelf PLA gaat produceren en daarmee de eerste PLA producent in Nederland, en zelfs in Europa, wordt. Daardoor is het bedrijf niet meer afhankelijk van de voorraden op de markt en kan zij de optimale kwaliteit PLA die nodig is voor de productie van schuim produceren.Tempex Alternatief

Een belangrijke stap in het productieproces is het opschuimen van de bolletjes waaruit piepschuim is opgebouwd. Bij gangbaar piepschuim, gemaakt uit aardolie, wordt pentaan gebruikt. Dit is een brandbare vloeistof die slecht is voor het milieu. Bij het maken van BioFoam wordt CO2 gebruikt, waardoor BioFoam geen vluchtige organische oplosmiddelen bevat (VOS). De belangrijkste milieuwinst wordt bereikt door toepassing van hernieuwbare grondstoffen. Tijdens de groei van suikerriet wordt CO2 opgenomen uit de omgeving. Hierdoor komt er, over het gehele productieproces gerekend, bij de productie van groen piepschuim maar half zoveel CO2 vrij als bij gewoon EPS.Tempex Alternatief

BioFoam wordt in dezelfde machines verwerkt als gewoon piepschuim. Er wordt onder meer verpakkingsmateriaal, bloementrays en vulling voor zitzakken van gemaakt.Tempex Alternatief

Doorontwikkelen van de productie parameters

In 2009 zijn de eerste prototypes van BioFoam geproduceerd, maar het onderzoek bij Wageningen UR loopt door. Er wordt gewerkt aan verbeteringen van het materiaal zoals het nog lichter maken van het schuim en het thermisch stabieler maken van producten.  Productieparameters worden verder geoptimaliseerd en de door Synbra zelf Tempex Alternatiefgeproduceerde PLA wordt geïntroduceerd. Nieuwe toepassingen zijn in ontwikkeling.

Isopact bied veel voordelen

Eigenschappen Tempex

Een kubieke meter Tempex EPS bevat ongeveer 10 miljoen bolletjes, ook wel parels genoemd. Elke parel heeft ongeveer 3000 gesloten, met gas gevulde cellen. Naar volume bestaat EPS slechts voor 2% uit polystyreen en voor 98% uit gas. Het is dan ook zeer licht met een dichtheid van 15 tot 40 kg/m³.Tempex Alternatief

EPS is een goede warmte-isolator. De warmtedoorgangscoëfficiënt (λ) is, afhankelijk van de dichtheid en het toegepaste materiaal, ongeveer 0,035 W/(m.K).

Vocht en waterdamp tasten EPS aan, het komt in de openingen van de cellen. Het is slecht tegen grondwater bestand; daarvoor wordt bij voorkeur XPS (geëxtrudeerd polystyreen) gebruikt.[bron?] Dankzij de specifieke celstructuur kan het grote mechanische drukbelastingen opnemen. EPS bestaat uit één materiaalsoort, waardoor het bij uitstek voor recyclingin aanmerking komt.

Toepassingen

In de bouw werdt Tempex EPS veel toegepast voor thermische en geluidsisolatie en om trillingshinder te voorkomen. Zijn schokabsorberende eigenschappen maken EPS geschikt om in verpakkingen breuk te voorkomen. Het wordt toegepast als licht ophoog- of funderingsmateriaal in de wegenbouw, met name in de veengebiedenin het westen van Nederland. Het is lichter dan veen en voorkomt verzakkingen van wegen grotendeels. EPS wordt veel gebruikt waar wegen op kunstwerken alsbruggen of viaducten aansluiten. Veel viaducten over gedeeltes van deBetuweroute, zoals in de Alblasserwaard, zijn met EPS gebouwd. In de HSL-Zuid is EPS gebruikt voor de opritten naar de brug over het Hollandsch Diep. Kunstenaar Robert Jasper Grootveld gebruikte EPS om drijvende eilanden te bouwen.

EPS Tempex wordt vaak gebruikt als bouwmateriaal voor praalwagens en maquettes. Het is gemakkelijk gedetailleerd vorm te geven met behulp van zaag, mes of gloeidraad. EPS is bij corsowagens een ideale ondergrond voor bloemen: met een spijkertje wordt de bloem vastgeprikt

Waarom geen tempex
Vooral in oudere woningen zit nog brandgevaarlijke Tempex. Lees ook welke materialen problemen kunnen veroorzaken.
Bij brandgevaarlijke plafond- en wandbekleding gaat het er niet alleen om hoe brandbaar het materiaal is, maar ook om de branduitbreiding, rookontwikkeling en druppelvorming.
Hieronder vindt u een aantal brandgevaarlijke materialen en hun specifieke kenmerken.

EPS (Tempex)atnatie Isopact

Het lichtgewicht isolatiemateriaal. Tempex, tegenwoordig vaker EPS (geëxpandeerd Polystyreen) genoemd of ook wel gewoon piepschuim.
EPS 100  (tempex, piepschuim)

 • Zeerbrandbaar
 • wel licht van gewicht
 • gunstige prijs
 • niet makkelijk verwerkbaar
 • gevoelig voor vocht (uiteindelijk vol met vocht!)
 • nier recyclebaar (milieu on vriendelijk)
 • vormvast isopact kan elke vorm nemen</li
 • Isopact kan in voorraad div diktes aanbrengen

Isolatiewaarde RD in m2K/W per dikte conform EN 13163

Tempex is helaas een vormvast isolatiemateriaal

Bij Isopact kunt u isopackt isolatie schuim ipv  tempex kopen in diverse diktes. Tempex is goed te gebruiken als constructieve laag tussen binnenwand en buitenwand van muren en daken,Isopackt is beter voor de vloer!. Ondanks het geringe gewicht en het hoge percentage lucht, neemt isolatie van Isopact geen vocht op waardoor het ongevoelig is voor schimmels en bacteriën en een lange levensduur heeft. Bovendien is het zeer vloeibaar, drukvast en brandveilig.

Isolerende werking Tempex ipv isopact

Belangrijk is uiteraard ook de isolerende werking van polystyreenplaten. De afdichting is goed dankzij de makkelijke bewerking van tempex en de hoge concentratie lucht zorgt voor een goede isolerende werking die niet degenereert. Tempex is bovendien een milieuvriendelijk isolatie materiaal dat in dat opzicht niet onderdoet aan andere moderne isolatiematerialen. Tempex bevat geen CFK’s en is goed recyclebaar.

De voordelen op een rij:

 • Isolatieplaten van tempex zijn licht en makkelijk werkbaar.
 • Tempex neemt geen vocht op en is brandveilig.
 • Tempexplaten isoleren goed, zowel akoestisch als thermisch.
 • Het werken met polystyreenplaten is milieuvriendelijk.

Tempex (EPS) kopen

De universele toepasbaarheid van isopact maakt het een duurzaam isolatiemateriaal waar prettig mee kan werken is. Voor meer informatie over het kopen van tempex platen kunt u contact met ons opnemen via de telefoon of de e-mail.

 Product: Rookontwikkeling:  Kenmerken:
Hardboard Matig tot sterk Gemakkelijk brandbaar
Kurk Sterk Brandgevaarlijk
Naaldhout, schroten, panelen bijvoorbeeld: vuren grenen of red cedar Matig Gemakkelijk brandbaar
Spaanplaat Matig Met persing beneden 560 kg/m3 gemakkelijk brandbaar
Acrylaat Zwak Gemakkelijk brandbaar, brandbare druppels
Zachtboard Matig Gemakkelijk brandbaar
PS (polystyreen hardschuim) Zeer sterk Brandgevaarlijk
PS (polystyreen) schuim onderbehang Matig Brandgevaarlijk! (explosieve branduitbreiding)

Brandoverslag

Bij een brand in een woning moet het ten minste twintig minuten duren voordat de brand kan over- of doorslaan naar naast- of bovengelegen woningen. Dit is een eis uit het Bouwbesluit voor de bestaande bouw. Een constructie van een stenen of betonnen woningscheidende muur die goed aansluit op het houten dakbeschot voldoet aan deze eis.

Bij sommige huizen is de aansluiting tussen muur en dakbeschot niet zorgvuldig genoeg uitgevoerd, waardoor het risico van branddoorslag naar een aangrenzende woning groter is dan normaal. Dit is vooral het geval bij portiekwoningen en rijtjeshuizen gebouwd van 1950 tot en met 1970. Bij dit type woning is de woningscheidende wand vaak niet voldoende hoog doorgezet waardoor een brand makkelijk kan overslaan naar de buren. Door de woningscheidende wand dicht te zetten met brandwerend isolatiemateriaal of een gipskartonplaat kan aan de eis in het Bouwbesluit worden voldaan.

Minister Van Middelkoop (VROM) onderzoekt de gevaren van brandbaar isolatiemateriaal in openbare gebouwen. Het onderzoek concentreert zich op de grootschalige toepassing van EPS- en PUR-materiaal. Eerder overwoog men om het gebruik van EPS- en PUR-materiaal in ‘kwetsbare’ gebouwen (ziekenhuizen, scholen, gevangenissen) te verbieden. Dankzij het onderzoek is het verbod voorlopig van de baan. Van Middelkoop wil het onderzoek nog dit jaar afronden. De resultaten wil hij namelijk gebruiken voor het nieuwe Bouwbesluit. Dat moet ingaan per 1 juli 2011.

Het onderzoek naar brandbaar isolatiemateriaal wordt uitgevoerd door Efectis Nederland. Efectis test, hoeveel gassen er bij brand uit de binnenwand ontsnappen naar de aangrenzende ruimte. Hoe meer rook en giftige gassen er bij brand vrijkomen, hoe moeilijker het is om te vluchten.

Isolatiemateriaal EPS en PUR in gevarenzone

Het onderzoek focust op EPS- en PUR-toepassingen. EPS staat voor ‘Expanded Poly Styrene’. EPS werd vroeger ook wel tempex, piepschuim of PS-Hardschuim genoemd. Deze kunststof wordt sinds ca. 50 jaar voor uiteenlopende doelen gebruikt, maar vooral als isolatiemateriaal. PU staat voor ‘Polyurethane’. Men kan van PU o.a. een hard schuim maken, met dicht opeen staande cellen. Dat schuim kan men vullen met een warmte-isolerend mengsel. Zo ontstaat een materiaal, dat geschikt is voor de isolatie van gebouwen.

Isolatiematerialen van EPS en PUR liggen nu dus onder vuur. Mochten de onderzoeksresultaten slecht uitpakken, dan worden deze materialen misschien verboden ten behoeve van de brandveiligheid.
Isolatiemateriaal en andere materialen beïnvloeden de brandveiligheid in uw pand. Neem contact met Asphaliaop voor een professionele brandveiligheidscheck.