SCHUIMBETONVLOER

SCHUIMBETONVLOER

Wat is een schuimbetonvloer ?
Schuimbeton is een mengsel van:

de schuimbetonvloer bestaat uit Cement,Fijn zand,Water,Schuimmiddel en  Eventuele vulmiddel
Belangrijke eigenschappen van de schuimbetonvloer:

Gesloten structuur
Isolerend eigenschap
Vochtwerend (drijft op water)
Goede vorst/dooi weerstand
Zeer licht van gewicht
Vloeibare mortel als werkvloer

De schuimbetonvloer is in het begin een vloeibare mortel. Het wordt verpompt door een schuimbetonpomp met slangen met een diameter van 2” tot een maximale afstand van 125 meter horizontaal en 40 meter verticaal.

De Schuimbeton vloer  vlakt zichzelf redelijk uit en hoeft niet verdicht of afgewerkt te worden. Te snelle afdroging van vers gestort materiaal moet worden vermeden. Materialen waar ‘tegenaan’ gestort wordt mogen niet vocht absorberend zijn. Tenslotte zijn tijdens het storten regen en temperaturen onder de 5° C ongewenst.

Het volumieke gewicht van betonschuim ligt tussen de 500 en 1.600 kg/m³ en wordt bepaald door de hoeveelheid in te brengen schuim. Het materiaal is eenvoudig te verwerken en zeer goed recyclebaar. Uiteindelijk bepalen de specifieke eisen, wensen en constructieve mogelijkheden het volumegewicht van het toe te passen schuimbeton. De waterindringing is bij schuimbeton nagenoeg nul omdat de belletjes geen doorlopend stelsel vormen. Alleen capillaire indringing (opname) kan via het skelet plaatsvinden en dan nog enkele centimeters vanaf het contactvlak met water. Hierdoor is schuimbeton vrijwel ongevoelig voor vorst en krimp.

SCHUIMBETONVLOER

SCHUIMBETONVLOER

SCHUIMBETONVLOER

Wat is de schuimbetonvloer?
Schuimbeton is een mengsel van:

de schuimbetonvloer bestaat uit Cement,Fijn zand,Water,Schuimmiddel en  Eventuele vulmiddel

Duurzaam isolatiebeton
Schuimbeton bestaat uit relatief weinig grondstoffen maar er wordt toch een groot volume aan materiaal verkregen doordat het grotendeels uit lucht bestaat. Een voordelig soort beton dus. Schuimbeton heeft verder vrijwel geen onderhoudskosten. Naast erg gebruiksvriendelijk is het dus ook een economisch verantwoord product.

schuimbeton

Waar worden de vloeren van schuimbeton toegepast?
Schuimbeton kan gebruikt worden voor diverse doeleinden. Veel word isolatiebeton van schuimbeton gemaakt voor vulling en versterking.

Gewichtsbesparende uitvullagen van schuimbeton
Schuimbeton werkvloer wordt vaak toegepast voor het uitvullen van vloeren. Er kan een aanzienlijke gewichtsbesparing worden gerealiseerd ten opzichte van andere materialen door het lage gewicht van de vloer van schuimbeton.

Isolerende schuimbeton vloeren
Bij nieuwbouw wordt schuimbeton vaak als isolatie gebruikt in plaats van tempex polystyreen of isolatie korrels.

Vulling van vervallen leidingen en rioleringen
Wanneer het verwijderen van leidingen en rioleringen problematisch is, is het vullen met schuimbeton met een gewicht van 1.200 kg/m³ een veel gebruikt alternatief.

Vullen van kruipruimten

Bij renovatie ter vervanging van verrotte of door zwam aangetaste houten vloeren. De gehele houten constructie wordt hierbij verwijderd. Er wordt plastic aangebracht op de vloer van de kruipruimte en tegen de wanden. Vervolgens wordt schuimbeton met een gewicht van 600 kg/m³ aangebracht. Dit wordt afgedekt met 50 à 60 mm afdekvloer met krimpnet.

Vulling rondom zwembaden
Het feit dat een ingebouwd zwembad tot ongeveer 1,5 meter diep in de grond zit verliest men vaak uit het oog. Vanaf circa 40 cm onder de oppervlakte is de grondtemperatuur nooit warmer dan 10° C, zelfs niet bij een hittegolf. Dit betekent dat het bad afkoelt langs de bodem en de wanden. Om deze afkoeling te voorkomen moet men het zwembad isoleren. Door zijn isolerende eigenschappen is schuimbeton hiervoor een beter alternatief dan zand.

Vulling achter damwanden
Schuimbeton biedt geweldige mogelijkheden om de horizontale druk van grond en/of water op damwandconstructies voor een groot deel te verminderen.

Alternatief voor heien
Wanneer er, vanwege de bodemgesteldheid, geheid zou moeten worden is het alternatief funderen op schuimbeton het onderzoeken waard. Hierbij geldt het evenwichtsprincipe: het gewicht van de totale constructie + het gewicht van de schuimbeton, is gelijk aan het gewicht van de te verwijderen grond. Deze toepassing wordt meestal gebruikt bij aanbouw van bestaande woningen en de aanleg van wegen in veenachtige gebieden.

Specificaties en isolatiewaarde schuimbeton
Gewicht
kg/m³ Drukvastheid
ton/m² Drukvastheid
N/mm² Buig/trek
N/mm² Trek
N/mm² Warmtecoëfficiënt W/mK
500 100 1,0 0,15 0,10 0,10
600 200 2,0 0,35 0,20 0,12
700 250 2,5 0,45 0,25 0,14
800 300 3,0 0,50 0,35 0,20
900 350 3,5 0,60 0,35 0,20
1.000 400 4,0 0,70 0,40 0,23
1.100 500 5,0 0,90 0,50 0,26
1.200 600 6,0 1,10 0,60 0,30
1.300 700 7,0 1,30 0,70 0,35
1.400 800 8,0 1,50 0,80 0,40
1.500 900 9,0 1,65 0,90 0,45
1.600 1.000 10,0 1,80 1,00 0,50

SCHUIMBETONVLOER

Wat is een schuimbetonvloer?
Schuimbeton is een mengsel van:

de schuimbetonvloer bestaat uit Cement,Zand,Water,Schuimmiddel en  vulmiddel Schuimbeton