Renovatie

Renovatie

 

Wat is het verschil tussen Renovatie, woningverbetering en onderhoud?

Van Renovatie of woningverbetering is sprake als de woning (gedeeltelijk) vernieuwd wordt. Bij onderhoud gaat het om de reparatie of vervanging van onderdelen van de woning.renovatie

De bestaande woningen in Nederland zijn goed voor 25% van de CO2-uitstoot en maar liefst 40% van de nationale energierekening. Het frappante is dat de huurders van de 2,2 miljoen corporatiewoningen daar helemaal niet mee bezig zijn. Renovatie

Renovatie = woningverbetering

Bij zowel renovatie als woningverbetering gaat het om het (gedeeltelijk) vernieuwen van de woning. Dat kan inhouden dat de verhuurder de woning verandert of vergroot. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van dubbel glas. Soms gaat het om sloop, waarna de verhuurder op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwt.renovatie

Na rrenovatie of woningverbetering gaat meestal een huurverhoging in, maar alleen als de renovatie meer woongenot oplevert.renovatie

Onderhoud: wooncomfort blijft gelijk

Bij onderhoud gaat het om herstel of vervanging van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft. Bijvoorbeeld als de verhuurder uw oude kozijnen vervangt. Onderhoud is in de meeste gevallen geen reden voor een extra huurverhoging.

Woonvoorziening bij handicap is ook woningverbetering bij renovatie

Ook als een verhuurder een voorziening voor mensen met een handicap aanbrengt, is er sprake van woningverbetering. Door de aanpassing krijgt uw woning mogelijk meer huurpunten.

renovatie

Veelgestelde vragen PS-renovatievloer

Op deze pagina hebben we voor u vragen en antwoorden verzameld die te maken hebben met de PS-renovatievloer. Staat uw vraag of antwoord er niet tussen, neem gerust contact met ons op.

Keuzeproces

Wanneer pas je een VBI PS-renovatievloer Standaard, Droog of Semi-droog toe?

De VBI PS-renovatievloer Standaard wordt toegepast bij aan- of uitbouwprojecten. Hierbij kan worden gekozen voor vloerverwarming. De vloer is van nieuwbouwkwaliteit en uiterst geschikt in het geval van een grotere overspanning.

De VBI PS-renovatievloer Droog is geschikt voor situaties waar er weinig tijd is voor het verharden van de betonnen druklaag. Dit vloertype kan in minder werkuren worden gelegd en kan worden toegepast als de bestaande fundering te weinig draagkracht bezit. De Droge variant wordt voornamelijk toegepast bij renovatieprojecten. Vaak bezit de bestaande fundering over te weinig draagkracht en is een lichte constructie gewenst.

De VBI PS-renovatievloer Semi-droog is een combinatie van het type Standaard en Droog. Dit type wordt afgewerkt met een LEWIS® topvloer. De zogenaamde Zwaluwstaartplaten worden gemonteerd op de stalen vloerliggers. De LEWIS® platen, eventueel voorzien van vloerverwarmingsleidingen, worden direct afgewerkt met een (lichtgewicht) fijn grind beton of een anhydriet gietmortel.

Hoe kan vloerverwarming worden toegepast?
Bij de varianten Standaard en Semi-droog is het mogelijk om vloerverwarming toe te passen in de afwerkvloer.

Ontwerp

Welke isolatiewaardes zijn leverbaar bij een VBI PS-renovatievloer?
VBI PS-renovatievloer Standaard: 
Rc = 4,3 m2.K/W (witte EPS-vulelementen) 
Rc = 5,0 m2.K/W (grijze EPS-vulelementen)

VBI PS-renovatievloer Droog: 
Rc = 4,0 m2.K/W (witte EPS-vulelementen) 
Rc = 5,2 m2.K/W (grijze EPS-vulelementen)

VBI PS-renovatievloer Semi-droog: 
Rc = ≥ 4,3 m2.K/W (witte EPS-vulelementen) 
Rc = ≥ 5,0 m2.K/W (grijze EPS-vulelementen) (5,8 m2.K/W h.o.h. 900 mm)

Hoeveel belasting kan een VBI PS-renovatievloer aan?
VBI PS-renovatievloer Standaard: 
Woning (klasse a); 1,75 kN/m2 
Kantoor (klasse b); 2,5 kN/m2

VBI PS-renovatievloer Droog: 
Woning (klasse a); 1,75 kN/m2

Hoe zwaar mogen de wanden zijn die op de vloer komen te staan?
De wanden die op de vloer komen te staan kunnen ≤ 0,5 Kn/m2 (verplaatsbare scheidingswand) wegen.

Wat is het gewicht van een VBI PS-renovatievloer?

 • De VBI PS-renovatievloer Standaard weegt 177kg/m2.
 • De VBI PS-renovatievloer Droog weegt: 25 kg/m2 (bij 18mm underlayment), 39 kg/m2 (bij 18mm cementgebonden plaat).
 • De VBI PS-renovatievloer Semi-droog weegt: Het gewicht van een 50 mm dikke LEWIS® vloer is ca. 90 kg/m2.

Wat is het gewicht van een stalen ligger van VBI?
6,5 kg/m1 tot en met 4,20m 
7,8 kg/m1 vanaf liggerlengte 4,60m

Welke liggerlengtes zijn leverbaar voor de VBI PS-renovatievloer?
De liggers worden standaard in 7 maten aangeboden1): 3,00m, 3,30m, 3,60m, 3,90m, 4,20m, 4,60m 2), 5,00m 2)

1) Afkortbaar met haakse slijper of reciprozaag
2) Geldt alleen voor VBI PS-renovatievloer Standaard

Mag een VBI PS-renovatievloer boven een kelder worden toegepast?
In principe niet, tenzij na goedkeuring aanvullende brandwerende maatregelen worden opgenomen.

Hoe bepaal je de benodigde lengte van de Stalen ligger van VBI?
Dit is afhankelijk van het gekozen type oplegging. Daarna geldt: Afstand tussen de opleggingen + 2 x 70 mm.

Wat is de vloerdikte van de VBI PS-renovatievloer? (hoogte vanaf oplegging)
VBI PS-renovatievloer Standaard: 220 mm (excl. afwerklaag).
VBI PS-renovatievloer Droog: 198 mm (bij plaatmateriaal dikte 18mm).

Wat zijn de mogelijke opleggingen?

 • Voor de VBI PS-renovatievloer Standaard geldt: Op een voorgemetselde wand, Inkassing, Oplegschoen VBI (thermisch verzinkt), Hoeklijn 1) (thermisch verzinkt)
 • Voor de VBI PS-renovatievloer Droog en Semi-droog geldt: Standaard hoeklijn
 • VBI Voor de VBI PS-renovatievloer Semi-droog geldt: Op een voorgemetselde wand, Inkassing, Oplegschoen VBI (thermisch verzinkt) Hoeklijn 1) (thermisch verzinkt)

1) Zwaarte door constructeur te bepalen / levering door derden

Wat is de minimale opleglengte?

 • VBI PS-renovatievloer Standaard: De minimale opleglengte van de PS-renovatievloer is 90 mm. De Stalen ligger van VBI dient minimaal 70 mm op de oplegging te liggen. De minimale breedte van de oplegging is 150 mm aan weerszijden van de Stalen ligger. Zorg er altijd voor dat de ruimte tussen de muur en de kop van de Stalen ligger minimaal 20 mm is, zodat deze ruimte met beton gevuld kan worden in verband met de levensduur.
 • VBI PS-renovatievloer Droog: De minimale opleglengte van de Stalen ligger is 70 mm op de Standaard hoeklijn van VBI.

Hoe diep moet een kruipruimte minimaal zijn om een VBI PS-renovatievloer toe te passen?
Er moet minimaal 15 cm onder de onderzijde van de ligger beschikbaar zijn.

renovatie

renovatie

Verwerking

Hoe kun je de materialen van de PS-renovatievloer het beste opslaan?
De materialen dienen droog te worden opgeslagen. Zorg ervoor dat de Stalen liggers van VBI niet beschadigen. Bescherm daarnaast de VBI EPS-vulelementen tegen het wegwaaien.

Welke benodigdheden zijn nodig om de PS-renovatievloer veilig te kunnen verwerken?
De volgende benodigdheden zijn nodig om de PS-renovatievloer veilig te verwerken:

 • Veiligheidsschoenen te allen tijde te gebruiken 
 • Veiligheidshelm te allen tijde te gebruiken
 • Veiligheidsbril op tijdens het slijpen/zagen of overige bewerkingen 
 • Veiligheidshandschoenen aan tijdens het slijpen/zagen of overige bewerkingen 
 • Gehoorbescherming tijdens het slijpen/zagen te allen tijde te gebruiken

Welke montage benodigdheden zijn nodig om de PS-renovatievloer te kunnen verwerken?
De volgende montage benodigdheden zijn nodig om de PSrenovatievloer te kunnen verwerken: 

 • Haakse slijper of reciprozaag: Voor het op lengte maken van de Stalen liggers VBI. 
 • Grof getande zaag: Voor het op maat zagen van de EPSvulelementen. 
 • Schrobzaag: Voor het maken van sparingen in EPSvulelementen. 
 • Hoogtelatten en rei: Voor het op hoogte afwerken van de druklaag.

Hoe zijn de Stalen liggers van VBI inkortbaar?
De Stalen liggers van VBI zijn gemakkelijk in te korten met een haakse slijper of een reciprozaag. Maak hierbij wel gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoe zijn de EPS vulelementen aanpasbaar?
De EPS-vulelementen van VBI zijn eenvoudig te bewerken met een grof getande zaag of schrobzaag.

Is het mogelijk om de Standaard hoeklijn van VBI om te keren?
Ja, dit is mogelijk.

Hoe pas je een kruipluik toe?
Bij de VBI PS-renovatievloer Standaard kan op het EPS-vulelement VBI tussen de Stalen liggers een bekisting gemaakt worden voor het kruipgat. Na uitharding van de druklaag kan de sparing in het EPSvulelement VBI worden gezagen. Bij de VBI PS-renovatievloer Droog kan tussen de Stalen liggers een sparing gemaakt worden voor het kruipgat. De Stalen liggers van VBI mogen niet onderbroken of ingezaagd worden. De sparing kan in het EPS-vulelement van VBI en plaatmateriaal worden gezagen. Het plaatmateriaal dient groter te zijn dan het uitgezaagde EPSvulelement. Bevestig vervolgens het uitgezaagde EPS-vulelement van VBI aan het uitgezaagde plaatmateriaal. Plaats het uitgezaagde plaatmateriaal met EPS-vulelement weer terug. Zorg ervoor dat het kruipluik goed luchtdicht wordt afgewerkt.

Aan welke eigenschappen moet het plaatmateriaal voldoen bij de PS-renovatievloer Droog?
Het plaatmateriaal dient voldoende stijf en vochtbestendig te zijn. VBI schrijft hierom de volgende materialen voor: 18mm multiplex of 18 mm cementgebonden plaat.

Hoeveel mm constructieve druklaag is minimaal vereist bij de PS-renovatievloer Standaard?
Dat is 40 mm boven de Stalen ligger van VBI.

Welke betonkwaliteit moet een druklaag hebben bij de PS-renovatievloer Standaard?
Minimaal C20/25. Wat voor wapeningsnet moet er in de druklaag worden opgenomen bij de VBI PS-renovatievloer Standaard? Rond Ø5mm om 150 mm.

Is het nodig om een folie toe te passen bij de VBI PS-renovatievloer?
Uit een onderzoeksrapport van LBP|SIGHT 1) blijkt dat indien de vloerplaten luchtdicht op elkaar aansluiten (bij stuiknaden zonder messing en groef deze onderlinge naden afplakken) en tevens luchtdicht aansluiten op omringende constructies (afkitten en afplakken) en eventuele doorvoeren en sparingen luchtdicht zijn afgewerkt, de luchtdoorlatendheid van de vloerconstructie voldoende wordt beperkt. Een folie op of onder de vloerbeplating is dan niet nodig.

1) LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met vijfenveertig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu tijdens de ontwikkel-, realisatie als ook beheerfase van projecten.

Mag een ondersteuning (poer) worden toegepast?
Het toepassen van extra steunpunten mag en zal altijd tot meer comfort zorgen. Echter de extra ondersteuning moet wel geschikt zijn voor het opvangen van de belasting.

Prestaties

Moet er altijd een cementdekvloer over de druklaag worden aangebracht bij de PS-renovatievloer Standaard?
Nee, vloer technisch gezien mag een extra cementdekvloer achterwege blijven. Echter, deze is vanwege de vlakheid wel aan te bevelen.

Hoe zit het met het mogelijk uitzetten en krimpen van de liggers?
De praktijk wijst uit dat het uitzetten en krimpen van de liggers gezien de geringe temperatuurverschillen in het toepassingsgebied te verwaarlozen is.

Hoe is de geluidsisolatie van de PS-renovatievloer?
De geluidsisolatie van de VBI PS-renovatievloer Standaard voldoet aan het bouwbesluit 2012. Voor de VBI PS-renovatievloer Droog geldt dat de geluidsisolatie gelijkwaardig is aan die van de bestaande houten vloer.

Is luchtdichtheid te garanderen?
Volgens LBP|SIGHT (een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau) kan luchtdichtheid worden gegarandeerd indien de vloerplaten luchtdicht op elkaar aansluiten (bij stuiknaden zonder messing en groef deze onderlinge naden afplakken) en tevens luchtdicht aansluiten op omringende constructies (afkitten en afplakken). Eventuele doorvoeren en sparingen moeten luchtdicht zijn afgewerkt, dan zal de luchtdoorlatendheid van de vloerconstructie voldoende kunnen worden beperkt. Een folie op of onder de vloerbeplating is dan niet nodig.

Wat is er bekend over het brandgedrag van de producten?
VBI PS-renovatievloer Standaard: Beton is onbrandbaar volgens NEN 6064, het EPS is brandvertragend gemodificeerd.
VBI PS-renovatievloer Droog: Voor de vloerafwerking in besloten ruimten geldt voor alle beloopbare oppervlakken dat het plaatmateriaal ten minste aan Eurobrandklasse Dfl moet voldoen. Voor de rookontwikkeling van de vloerafwerking geldt klasse S1 of S2. De isolatielaag bestaat uit brandvertragend gemodificeerd EPS.

In hoeverre is de VBI PS-renovatievloer bestendig tegen een vochtige kruipruimte?
De PS-renovatievloer is bestand tegen vochtige kruipruimtes. Echter de elementen zelf mogen niet direct langdurig met grondwater in contact komen. VBI adviseert om kruipruimtes voldoende te ventileren en te voorkomen dat ze vochtig worden.

In hoeverre is de PS-renovatievloer afgesloten voor ongedierte en schimmels?
De kruipruimte moet droog blijven en voldoende worden geventileerd. Ongedierte kan niet vanuit de kruipruimte omhoog komen via zowel de PS-renovatievloer Standaard als Droog en Semi-droog omdat de PS-renovatievloer kierdicht is.

Waarom hebben sommige EPS-vulelementen een witte en sommige een grijze kleur?
In de grijze EPS-vulelementen van VBI zijn grafiet toegevoegd om de isolatiewaarde te verhogen.

Wat voor invloed heeft de werking van zout grondwater op de PS-renovatievloer?
De PS-renovatievloer mag nooit langdurig in contact komen met (zout) grondwater. Anders heeft het zoute grondwater namelijk extra effect op de werking van de VBI PS-renovatievloer. De Stalen ligger van VBI is voorzien van een speciale beschermlaag van Magnelis®ZM250. Magnelis®ZM250 is een innovatieve metallische bekleding die in de meest veeleisende omgevingen corrosieweerstand biedt.

​RENOVEREN TUSSEN VLEES EN BLOED EN DE NATTE DROOM VAN DE BOUWER…

renovatie

De bestaande woningen in Nederland zijn goed voor 25% van de CO2-uitstoot en maar liefst 40% van de nationale energierekening. Het frappante is dat de huurders van de 2,2 miljoen corporatiewoningen daar helemaal niet mee bezig zijn. 

Het zijn woonconsumenten die heerlijk vertoeven in hun paleisje. Gezinnetjes die verknocht zijn aan hun buurtje, doorstromers die doorgroeien naar een koopwoning, senioren die langer willen blijven of ruimer willen wonen. De meeste huurders zijn in ieder geval niet bezig met energie besparen, laat staan met het reduceren van CO2. Dit zijn onderwerpen die meer passen in het rijtje; pensioen regelen, belastingdienst en aspirine.

Hoe krijgen we deze mensen mee in de flow van onze collectieve energietransitie? Hoe krijgen wij de huurders van tochtige, energieslurpende woningen zover dat ze hunkeren naar een grootschalige renovatie? Hoe krijgen we ze enthousiast om mee te werken aan het upgraden van hun droompaleisjes naar innovatieve ‘Tesla’ woningen? Hoe gaaf zou het zijn als de corporatieklanten in bij de ‘Reimarkt’ winkel in de rij staan om in aanmerking te komen voor een Nul op de Meter verbouwing? Of blijven dit natte dromen die nooit uit gaan komen?

Hoge ‘zooi en klooi’ factor
In de zomer zal de Eerste Kamer de wet Energieprestatievergoeding vaststellen. Hierdoor kunnen woningcorporaties de voormalige energierekening innen bij de huurder, en daarvoor de woning ombouwen naar Nul op de Meter. De corporatie creëert daardoor een nieuwe kasstroom van misschien wel 30 jaar en is de NOM-renovatie financierbaar. Corporatie blij, bewoner blij, aanbieder blij! Maar is dat werkelijk zo? De eerste tranche van deze innovatieve renovatiegolf krijgt nog niet zo’n hoge waardering. Zo klagenbewoners over de hoge ‘zooi en klooi’ factor, de kinderziekten van de installaties en de slechte communicatie. Vol onbegrip luisteren de betrokken bouwers naar BNR radio en kijken zij naar het kritische consumentenprogramma ‘Kassa’. Natuurlijk verdedigen zij hun prototypen en innovatieve processen.

Toch weten de bouwers inmiddels dat er meer moet gebeuren dan alleen een technisch werkend concept. Deze producten worden nu aan de hand van het meetinstrument NOM Keur ook getoetst op het uitvoeringsproces, de klantwaardering en de instandhouding van de prestatie.

Iets extra’s in het privédomein
Onlangs sprak ik hoogleraar Anke van Hal over haar onderzoeken naar bewonersmotivaties bij grootschalige renovatieprojecten. Ze gaf het voorbeeld dat bewoners blij worden van renovaties die iets extra brengen in het privédomein. Bijvoorbeeld die projectleider die het voor elkaar kreeg dat een bushokje wat meer naar de wijk werd verplaatst. Hij werd de held van het project en kreeg 100% draagvlak. Of die bewoners die behalve een brede vensterbank daarvoor ook kussens mocht uitzoeken. En beroemd is het schoenenkastje bij de voordeur, een toevallige extra ruimte die door de verplaatsing van de meterkast is ontstaan.

De conclusie is dat als je in bestaande wijken met bestaande structuren en echte bewoners gaat renoveren je veel meer moet brengen dan ‘alleen maar’ een goed werkend renovatieconcept, een goed verhaal en prima proces. Het betrekken van bewoners, huurdersverenigingen- en organisaties, wooncoaches, andere deskundigen kunnen het proces en het product succesvol verrijken. Mijn advies, ga met het projectteam eens op cursus bij professor Anke van Hal, doe de Reality Game en speel levensecht met elkaar de projectrollen. Verplaats je ook eens in die bewoner ‘van vlees en bloed’. Het is de moeite meer dan waard.

renovatie

Heeft de PvdA nog toekomst? Die vraag hield menig lid dit weekend bezig op het ‘Festival van de Arbeid’, ter ere van het 70-jarig jubileum van de partij.

De PvdA leed vanaf 2014 drie dramatische verkiezingsnederlagen op rij. Tenzij er een wonder gebeurt, herhaalt dit scenario zich in maart bij de Tweede Kamerverkiezingen. Van de 38 zetels die de partij in 2012 glorieus binnensleepte, blijven er volgens de huidige peilingen nog maar 8 tot 12 over. Een historisch dieptepunt.

Een goed antwoord op de malaise lijkt de PvdA-top niet te hebben. Zo wordt er gemijmerd over samenwerking met andere linkse partijen als SP en GroenLinks om één ‘grote progressieve beweging te vormen tegen het grootkapitaal’. Het is een logische gedachte om niet elkaar vliegen af te vangen, maar het is voor de hand liggender om een vijand op rechts te zoeken.

Al sinds de jaren zeventig wordt geroepen om meer samenwerking op links. Tot nu toe is daar niets van terecht gekomen. Dat heeft zeker te maken met de houding van de PvdA, die praten over samenwerking in het verleden louter aantrekkelijk vond als ze er slecht voor stond. Waren de peilingen gunstig, dan zetten de sociaaldemocraten de linkse samenwerking snel in de ijskast.

Daarbij komt dat ‘links’ steeds minder kiezers trekt. GroenLinks en SP profiteren in de peilingen weliswaar enigszins van de sores bij de PvdA, maar lang niet voldoende. Rechts lijkt voor veel Nederlanders aantrekkelijker, mede omdat links geen aansprekend verhaal heeft.

Zo vindt Jesse Klaver dat GroenLinks een ‘brede volkspartij’ moet worden, maar hij zegt niet hoe. De SP wil alles bij het oude houden en de PvdA stoft het ‘verheffingsideaal’ maar weer af. Het schoolsysteem moet drastisch op de schop, zodat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en ‘dubbeltjes’ weer ‘kwartjes’ worden.

De natuurlijke achterban van links hecht echter vooral belang aan veiligheid, een huis en een baan. Het is onbegrijpelijk dat links zo weinig praat over het bouwen van nieuwe huizen, het duurzaam renoveren van oude woningen en andere overheidsinvesteringen. Dat levert werkgelegenheid op. Zoals PvdA’er Jan Schaefer al eens zei: ‘In gelul kan je niet wonen.’