co2 neutraal

co2-neutraal

CO2-neutrale wereld met isopact

Bij de productie van Isopact zijn traditionele grondstoffen (hulp stoffen)  door restproducten. Zo is een deel vervangen door het CO2-neutraal gecertificeerd Bio-eiwit en/of passen we het CO2-vriendelijke hoogovencement (met groot aandeel secundaire grondstof hoogovenslak)  toe in de mengsel.
Daarnaast wordt geen van het steeds schaarser wordende grind toegepast. Hiermee zijn wij in staat om onze klanten een duurzaam product Isopact met een zeer hoge kwaliteitsgarantie te leveren.
De bouwindustrie is één van de belangrijke spelers in de CO2-problematiek. Niet alleen de productie van bouwmaterialen, maar vooral ook de energieconsumptie in gebouwen levert een forse bijdrage aan de CO2-emissie.

Co2 neutraal. Steeds meer overheden moeten de eigen organisatie CO2-neutraal, energieneutraal of klimaatneutraal inrichten. Deze termen worden veelal door elkaar gebruikt.co2 neutraal

co2 neutraal

co2 neutraal

Definities co2 neutraal

De volgende omschrijvingen worden regelmatig gebruikt:

  • Energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken, dan dat op duurzame wijze wordt opgewekt. Compensatie door bosaanplant is hierbij geen optie.
  • Met klimaatneutraal wordt vaak bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering.
  • De term CO2-neutraal is de situatie waarbij de CO2-emissies (al dan niet na compensatie) ten hoogste nul zijn. Overige broeikasgassen, zoals methaan zijn hierin niet meegenomen. Als er alleen wordt gewerkt aan CO2-reductie, dan is CO2-neutraal een betere term dan klimaatneutraal.

Een beter idee krijgen over wat CO2 is en waarmee u een kg CO2 kunt vergelijken. Lees dan verder op de pagina “Wat is CO2 (koolstofdioxide)?”.

Bovenstaande definities maken nog weinig concreet wat de begrippen nu in de praktijk betekenen. Stimular, Stichting Natuur en Milieu en CE Delft hebben daarom een handreiking opgesteld die daar meer duidelijkheid over geeft. In de handreiking wordt onder andere ingegaan op de emissies die meegenomen moeten worden (energie, transport, grondstofverbruik etc), welke stappen doorlopen kunnen worden en hoe op een verstandige wijze gecompenseerd kan worden. De handreiking geeft een beschrijving van de aanpak voor verschillende soorten initiatieven, zoals een klimaatneutraal gebouw, een klimaatneutrale organisatie of een klimaatneutrale gemeente. De handreiking is te downloaden op www.stimular.nl.

Stappen

CO2-neutraliteit kan worden bereikt via de volgende stappen:

  • energiebesparing,
  • duurzame energie,
  • compensatie van de CO2-uitstoot, bij voorkeur met Gold Standard credits.

Bedenk dat CO2 niet alleen vrijkomt bij energieverbruik, maar dat ook vervoer hierin een belangrijke rol speelt. Uit de benchmark overheidskantoren, blijkt dat vervoer (zakelijk en woon-werk) ongeveer 40 % bijdraagt aan de CO2-uitstoot van overheidskantoren.

Snelle stappen richting CO2-neutraliteit kunnen worden gezet door groene stroom en groen gas in te kopen. De resterende uitstoot (vervoer) kan worden gecompenseerd. Hiermee wordt nog geen energie bespaard en de kosten zijn aanzienlijk en komen jaarlijks terug. Investeringen in energiebesparing en duurzame energie verdienen zich uiteindelijk meestal wel terug. Kijk op de pagina’senergie en vervoer voor concrete besparingsmaatregelen.

De gemeente Den Haag heeft een plan van aanpak opgesteld om in 2010 een CO2-neutrale organisatie te zijn. Dit plan van aanpakgeeft goed zicht op de stappen die doorlopen kunnen worden om een CO2-neutrale organisatie te worden.

Builddesk heeft samen met de gemeenten Haarlem en Maassluis en de provincie Noord-Holland een stappenplan klimaatneutrale gemeentelijke/provinciale organisatie opgesteld.

co2-neutraal

co2-neutraal

Compenseren

Compenseer CO2-uitstoot bij voorkeur met Gold Standard credits, CDM-credits of emissierechten. Van deze drie zijn Gold Standard credits het eenvoudigst verkrijgbaar. Bij emissierechten is de garantie op feitelijke CO2-reductie iets groter dan bij CDM-credits en Gold Standard credits. CDM-credits en Gold Standard credits zijn van onderling vergelijkbare kwaliteit. Als u voor een andere vorm van compensatie kiest, dan zult u zelf moeten nagaan of de beloofde hoeveelheid CO2 ook daadwerkelijk wordt gecompenseerd. Kies altijd voor compenseren via energiebesparende projecten of duurzame energie en niet voor aanplant van bos. De opname van CO2 bij bosaanplant is per definitie tijdelijk: als de boom verwerkt wordt tot hout, verbrand wordt of op den duur wegrot, komt de opgeslagen CO2 weer vrij

Vloerisolatie van Isopact

Mensen met vloerisolatie van isopact zijn  erg tevreden . Het zorgt voor meer comfort in huis en bespaart energie. Wil je ook warmere voeten? Wij helpen u om je vloer te isoleren.

Het is goed voor het milieu om de vloer van je begane grond te isoleren. Na vloerisolatie gebruik je op jaarbasis gemiddeld 320 m3 minder gas. Dat scheelt 210 euro per jaar op je energierekening en 600 kilogram CO2-uitstoot. Een geïsoleerde vloer is niet alleen minder koud aan je voeten, je huis is ook gelijkmatiger warm, je voelt minder tocht en je hebt geen last meer van vocht vanuit de kruipruimte. Vloerisolatie kost voor een gemiddelde woning ongeveer 1800 euro.